Projekti

CITI-SENSE

CITI-SENSE

Građanske observatorije za praćenje kvaliteta vazduha

 • Razvoj zajednice 'građanskih observatorija' u cilju poboljšanja kvaliteta života u gradovima
 • Primena i evaluacija platformi sa jeftinim gasnim senzorima za praćenje kvaliteta vazduha u cilju kreiranja mreže podataka koja pokriva sve lokacije od interesa za građane
 • Omogućeno aktivno učešće građana u prikupljanju podataka kao i u donošenju odluka za poboljšanje kvaliteta života

Da bi ste videli podatke merenja uživo posetite naš WEB PORTAL

Trajanje projekta : septembar 2012 - 2016.

Posetite CITI-SENSE veb sajt

Clips

CLIPS

Pilot instalacija javnih servisa u oblaku

 • Pilot instalacija javnih servisa u 'cloud'-u u Novom Sadu
 • Postavljanje i razvoj platforme za korišćenje inovativnih servisa u javnom sektoru koji će omogućiti saradnju državnog sektora sa građanima i pravnim licima na efikasniji način uz dodatnu uštedu sredstava
 • Bezbedna 'cloud-computing' infrastruktura omogućiće zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Trajanje projekta: februar 2014 - 2016.

Posetite Clips veb sajt

ENTROPY

Entropy | DunavNET

Entopy projekat integriše tehnologije koje olakšavaju primenu inovativnih energetskih IT ekosistema koji motivišu korisnike da smanje potrošnju energije u zgradama/objektima pomoću primene:

 • Interneta inteligentnih uređaja (eng. Internet of Things - IoT) – za međusobno povezivanje mernih uređaja
 • Naprednih tehnika za analizu i modelovanja podataka – za realizaciju semantičkih modela i ekstrakovanja znanja
 • Preporuke i gemifikacija - kreiranje "ozbiljnih" igara sa korišćenjem predfinisanih preporuka, a u cilju povećanja svest krajnjih korisnika za prihvatanje energetski efikasnog načina života

Trajanje projekta: Septembar 2015 – 2018 

Posetite ENTROPY veb sajt

FI-content 2

FI-CONTENT 2

Mediji i kreativnost na internetu naredne generacije

 • Spajanje fizičkog sa virtuelnim svetom kroz kreativne ‘multiplayer’ igrice
 • Razvijanje igrica u proširenoj stvarnosti kroz implementaciju algoritama za detekciju, lokalizaciju i praćenje objekata u realnom vremenu
 • Razvijanje alata za jednostavno kreiranje igrica
 • Razvijanje igrica po uzoru na Avatar sa razlicitim misijama u interakciji sa realnim podacima o lokaciji, vremenskim uslovima, zagađenju vazduha

Trajanje projekta: maj 2014 - septembar 2015.

Posetite FI-content 2 veb sajt

Finesce

FINESCE

Promocija efikasnog korišćenja energije i obnovljivih izvora kroz kreativne igrice

 • Platforma za kreativne igrice koje promovišu poboljšanje energetske efikasnosti
 • Razvijanje ozbiljnih kreativnih igrica sa različitim misijama koje promovišu efikasno korišćenje energije kroz vizualizaciju proizvodnje i potrošnje energije i uz korišćenje realnih podataka.
 • Korišćenje koncepta proširene stvarnosti za povlačenje željenih podataka bazirano na lokaciji ili korišćenjem markera.

Trajanje projekta: maj 2014 - septembar 2015.

Posetite Finesce veb sajt

IoT Lab

IoT Lab

Mobilno eksperimentalno okruženje

 • Platforma za izvršavanje multidisciplinarnih eksperimenata i kreiranje budućnosti
 • Dobrovoljni učesnici mogu da iniciraju, izvode ili samo učestvuju u odabranom eksperimentu i time doprinesu novom istraživanju
 • Mogućnost prikupljanja, obrade i slanja traženih podataka i/ili informacija uz osiguranu zaštitu podataka i očuvanje privatnosti učesnika

Trajanje projekta: oktobar 2013 - 2016.

Posetite IoT Lab veb sajt

irrigNET

irrigNET | DunavNET

Inovativni servis za optimizaciju procesa navodnjavanja kojim se kombinovanjem podataka dobijenih iz zemljišta i vazduha kreira „recept“ za navodnjavanje i postiže se:

 • Efikasno navodnjavanje upotrebom IoT tehnologije
 • Povećanje prinosa i kvalitet useva
 • Racionalnija potrošnja vode
 • Redukcija štetnog uticaja na zemljište

Trajanje projekta: jun 2015 - februar 2016.

Posetite irrigNET veb sajt

MobiWallet

MobiWallet

Pilot instalacija – mobilni novčanik u javnom prevozu

 • Razvijanje sistema za elektronsku kupovinu karata za prevoz putem pametnog telefona uz dodatni servis planiranja putovanja, kombinovanja prevoza različitih prevoznika i prevoznih sredstva
 • MobiWallet Pilot u Novom Sadu omogućiće kombinovanje prevoza autobusom i iznajmljenim biciklom uz dostupne informacije o glavnim turističkim obeležjima

Trajanje projekta: 2014 - 2016.

Posetite MobiWallet veb sajt

Privacy Flag

Privacy Flag | DunavNET

"Crowdsource" rešenje koje omogućava krajnjim korisnicima da zaštite svoju privatnost.

 • "User-friendly" alati prilikom interakcije sa web sajtovima, pametnim telefonima etc.
 • Velika prilagodljivost prilikom praćenja i zaštite privatnosti
 • Kreiranje globalne baze podataka kada je u pitanju identifikovanje rizika kao i onlajn servisi za podršku kompanijama
 • Interakcije i rad sa telima i organima zaduženim za standardizaciju

Trajanje projekta: 2015 - 2018.

Posetite Privacy Flag veb sajt

Smartie

SMARTIE

Bezbedan protok podataka i optimalno korišćenje resursa sistema u pametnim gradovima

 • Bezbedna razmena velike količine podataka uz minimalno opterećenje resursa sistema
 • Razvoj optimizovane platforme za sigurnije i pametnije upravljanje informacijama od značaja za grad i njegove građane.
 • Testiranje platforme u transportnom sistemu grada uz pomoć putnika sa pametnim telefonima koji će prosleđivati sistemu potrebne informacije kada i koliko žele, sa mogućnošću da ostanu anonimni

Trajanje projekta: septembar 2013 - 2016.

Posetite Smartie veb sajt

Sociotal

Sociotal

Pametni uređaji i servisi u službi građana

 • Razvijanje sistema koji omogućava upotrebu pametnih uređaja od strane građana u cilju olakšanja svakodnevnog života
 • Moguće primene su za: praćenje i čuvanje dece i starih, održavanje zelenih površina, prijavljivanje kvarova i komunalnih problema

Trajanje projekta: septembar 2013 - 2016.

Posetite Sociotal veb sajt

TagItSmart

TagItSmart

Platfoma koja uz pomoć “pametnih oznaka/etiketa” utiče na kreiranje ekosistema povezanih objekata/proizvoda masovne proizvodnje. TagItSmart projekat je deo evropske inicijative IoT European Platforms Initiative (IoT-EPI).

 • Spajanje više različitih tehnologija: funkcionalno mastilo, beskontaktni štampani mediji, optičke oznake u kombinaciji sa pametnim telefonima
 • Kreiranje tržišta proizvoda koji su jedinstveni i koji mogu krajnjim korisnicima da obezbede dodatne informacije o proizvodu upotrebom funkcionalnih oznaka (QR kod, barkod)
 • Promena interakcije korisnika sa objektima koje svakodnevno koristimo (npr. proizvođači, tržni centri i druge zainteresovane strane iz različitih sektora moći će da iskoriste ovu tehnologiju za praćenje određenih karakteristika proizvoda)

Trajanje projekta: januar 2016 – januar 2019.

 

WeLive

WeLive | DunavNET

Servis za kreiranje rešenja za efikasnije i transparentnije funkcionisanje javnih gradskih službi i kreiranje servisa za aktivno uključivanje građana u planiranje razvoja gradova i u svakodnevno upravljanje njima.

 • Transformacija sa e-government modela upravljanja gradovima u we-government model
 • upotreba alata baziranih na Open Data, Open Services i Open Innovation paradigmama
 • Koinovacija i kooperacija ličnih i javnih servisa putem javno-privatnog partnerstva

Trajanje projekta: februar 2015 - 2018.

Posetite WeLive veb sajt