Pilot projekti

Novi Sad City Challenges

Organicity - Novi Sad Experiment

Odgovor na socijalne i tehnološke potrebe stanovnika pametnih gradova. Eksperiment se realizuje u okviru OrganiCity platforme u Novom Sadu.

 • Angažovanje programera, studenata i građana u prepoznavanju i kreiranju dodatnih servisa (i dataset-ova) tokom radionica i hakatona
 • Identifikovanje urbanih izazova (buka u gradu, kvalitet vode, saobraćaj, parking ...)
 • Očekivani rezultati: programeri sa održivim biznis modelima dobijaju priliku da ponude usluge koje imaju socijalni i ekonomski značaj;najmanje 2 nove usluge razvijene u okviru OrganiCity platforme

Trajanje eksperimenta: novembar 2017 - april 2018

IoT Lab

IoT Lab
 • IoT Lab je jedinstvena platforma koja istražuje potencijal crowdsourcing-a i crowdsensing-a u cilju proširenja mogućnosti testbed infrastrukture za izvršavanje multidisciplinranih eksperimenata uz više interakcije sa krajnjim korisnicima
 • Prijavite se za Testbed kao Servis - IoT Lab alat za istraživače, ako ste u potrazi za alatom koji će angažovati građane da uzmu učešće u vašim istraživačkim projektima 
 • Preuzmite mobilnu aplikaciju skeniranjem QR koda ukoliko želite da podržite ili utičete na buduća istraživanja: imate mogućnost da predlažete istaživanja, glasate za njih ili direktno učestvujete u njima pružanjem informacija ili ustupanjem podataka sa senzora na vašem pametnom telefonu

Sociotal

Sociotal pilot
 • U okviru SocIoTal pilot projekta građani koji su se prijavili tokom radionica održanih u Novom Sadu i Beogradu imaće priliku da učestvuju u testiranju 
 • Pilot projekat Lift supervizor omogućava automatsko praćenje pređene razdaljine lifta i automatsku detekciju kvara, kao i mogućnost da na kvar upozori korisnika lifta 
 • Raspoloženje grada“ je pilot koji će prikazati stepen sreće, tj. dobrog raspoloženja u gradu kroz tzv. indeks sreće - podatak koji čine parametri iz životne sredne dobijeni od senzora postavljenih po gradu kao i povratne reakcije građana: raspoloženje koje se detektuje kamerom pametnog telefona i upitnikom

Saznajte više o IoT Meetup-ima u Novom Sadu

MobiWallet

MobiWallet DunavNET
 • Pilot se postavlja u Novom Sadu i finansiran je od strane EU kao jedan od četiri pilota koji se postavljaju širom evropskih gradova nudeći slične usluge
 • Pilot ima za cilj da demonstrira plaćanje usluge prevoza u javnom gradskom saobraćajnom prevozu putem mobilnog telefona koji koristi QR kod, Proširenu Stvarnost (PS.net) i optičku validaciju 
 • Pilot će obezbediti multlimodalni transport kroz integraciju dve vrste transportnih sredstava (autobus i iznajmljivanje bicikala) i na taj način demonstrirati interoperabilnost platnih sistema za različite vrste transportnih sredstava
 • Partneri uključeni u realizaciju ovog pilot su DunavNET, JGSP Novi Sad i Grad Novi Sad 

Možete preuzeti aplikaciju sa Google Play-a.

Uključite se - POSTANITE VOLONTER

Clips

CLIPS Project | DunavNET
 • Pilot će demonstrirati novi pristup pružanju javnih usluga kroz korišćenje 'cloud computing'-a
 • Postavlja se u gradu Novom Sadu, Srbiji, a finansiran je od strane EU kao jedan od pet pilota koji se postavljaju širom evropskih gradova nudeći istu vrstu usluga
 • Opština Novi Sad je definisala određene usluge i servise koje treba sprovesti u okviru ovog pilota, a koji će zajedno predstavljati prvi korak pri selidbi porodica ili poslova u Novi Sad.
 • Primer ovih usluga je mash-up i vizualizacija podataka od interesa odnosno javno dostupnih informacija: javna infrastruktura, servisi vezani za opštu bezbednost, domovi zdravlja, predškolske ustanove i škole, struktura stanovništva u smislu starosti i obrazovanja, energetska efikasnost zgrada, prosečni troškovi po apartmanu i drugo

Uključite se i REGISTRUJTE SE NA NAŠ PORTAL