DunavNET kompanija

DunavNET je osnovan 2006.godine u Novom Sadu i od tada uspešno nudi svoje proizvode i usluge na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu (Jugoistočna Evropa, SAD, Velika Britanija, Irska i Nemačka) podržavajući razvoj i održavanje kompletnih aplikacija.

DunavNET je fokusiran na dizajn i implementaciju novih i naprednih aplikacija i rešenja u okviru mobilnog i internet domena

IoT REŠENJA

Mi nudimo rešenja i proizvode zasnovane na konceptima Interneta budućnosti (IoT) i M2M komunikacija u kombinaciji sa mobilnim i 'cloud' servisima koji omogućavaju stvaranje i razvoj pametnih i održivih sistema kao što su pametne kuće, kancelarije, zajednice, gradovi...

PROŠIRENA I VIRTIELNA STVARNOST

Mi razvijamo proizvode i usluge sa funkcijom proširene i virtuelne stvarnosti (eng. Augmented and Virtual Reality) koji nude novo korisničko iskustvo. Pored toga nudimo i alate koji će vam omogućiti da kreirate sopstvene aplikacije u proširenoj stvarnosti.

IGRICE

Mi kreiramo visoko kvalitetne igrice za mobilne uređaje – od zabavnih do ozbiljnih igrica sledece generacije koje vam omogućavaju nezaboravan susret sa novim tehnologijama.

Kompanija je jedna od najaktivnijih medju malim i srednjim preduzećima u regionu kada je u pitanju učešće u FP7 istraživačkim i razvojnim projektima finansiranim od strane Evropske unije. Učešće u osam evropskih projekata u oblastima Interneta budućnosti i M2M komunikacija pospešuje razvoj inovativnih proizvoda za pametne gradove.

Blisko saradjujemo sa našim klijentima nudeći kompletna rešenja koja na najbolji način odgovaraju njihovim potrebama.

 

Standardi

Projekti su vodjeni korišćenjem PMI metodologija i agilnog pristupa.

Interna organizacija i procesi u našoj firmi su usaglašeni sa medjunarodnim ISO standardima 9001.pdf i 27001.pdf.

ISO 9001 je medjunarodno priznat standard za kvalitetno upravljanje poslovima.

Primenjuje se na procese koji kreiraju i kontrolišu ponudjene proizvode i servise i propisuje sistematsku kontrolu aktivnosti u cilju zadovoljenja potreba i očekivanja kupaca.