Konferencija “Prihvati cirkularni izazov”, Beograd

Home > News > Konferencija “Prihvati cirkularni izazov”, Beograd
KONFERENCIJA ''PRIHVATI CIRKULARNI IZAZOV''

Etnografski muzej u Beogradu, domaćin je okupljanja stručnjaka, kompanija i organizacija posvećenih cirkularnoj ekonomiji i održivom razvoju. Kao učesnici ovogodišnje Inicijative, predstavićemo konkretne rezultate upotrebe naših rešenja, kao i aktivnosti planirane u okviru trenutno aktuelnog Commect projekta. Senka Gajinov naš product manager za digitalna rešenja za poljoprivredu predstaviće aktivnosti u okviru COMMECT projekta vezane za očuvanje životne sredine i biodiverziteta.

Ovaj događaj pruža priliku za predstavljanje primera dobre prakse i inovacija koje podržavaju cirkularnu ekonomiju. Sa zadovoljstvom ćemo predstaviti naše planove i angažovanje u postizanju održivog razvoja. Skup se održava danas, 15. novembra 2023. godine, u Etnografskom muzeju u Beogradu.

Organizator ovog događaja je Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije u saradnji sa Programom UNDP.

——————

The Ethnographic Museum in Belgrade is hosting a gathering of experts, companies, and organizations dedicated to the circular economy and sustainable development. As participants in this year’s Initiative, we will present tangible results from the implementation of our solutions, as well as activities planned within the currently ongoing Commect project. Senka Gajinov, our Product Manager for digital solutions in agriculture, will introduce activities related to environmental conservation and biodiversity within the COMMECT project.

This event provides an opportunity to showcase examples of best practices and innovations supporting the circular economy. We are pleased to present our plans and commitment to achieving sustainable development. The event is taking place today, November 15, 2023, at the Ethnographic Museum in Belgrade.

The organizer of this event is the Ministry of Environmental Protection of the Republic of Serbia, in collaboration with the UNDP Program.

Related Posts