Istraživanje i inovacije

Inovativne aplikacije, proizvodi i usluge

Naš fokus je na inovativnim aplikacijama, proizvodima i uslugama koje mogu poboljšati kvalitet života njihovih korisnika. Naš istraživački tim se stoga trudi da obezbedi solidnu osnovu za razvoj novih inovativnih rešenja – od predloga ideje do dizajna sistema, interfejsa i infrastrukture koji su ključni za ostvarivanje i realizaciju zamišljenih budućih proizvoda.

Specifikacija i dizajn IoT infrastrukture za različite aplikacije

Naše istraživanje uključuje specifikaciju i dizajn IoT infrastruktura za različite aplikacije, bezbednosne aspekte IoT sistema, IoT sisteme podržane učešćem građana, IoT infrastrukture podržane zajednicom ljudi, praćenje parametara sredine koje se bazira na IoT uređajima, upravljanje energetskom efikasnošću, upravljanje transportnim sistemom, spajanje stvarnog sa virtualnim svetom kroz ozbiljne igre itd.

Ostvarivanje novog, pametnijeg i održivijeg sveta

Kroz naše istraživačke projekte blisko sarađujemo sa vodećim akademskim, istraživačkim i industrijskim partnerima sa ekspertizom u različitim poljima. Naša zajednička misija je ka ostvarivanju novog, pametnijeg i održivijeg okruženja i sveta koji odgovara na potrebe ljudi i omogućava kvalitetniji život.

Research and Innovation