Novo partnerstvo sklopljeno na Microsoft Inspire konferenciji: agroNET od sada i na ruskom tržištu

Microsoft Inspire partnerska konferencija održana u Vašingtonu od 9. do 13. jula, za DunavNET je bila zaista uspešna: sklopili smo partnerstvo sa ALAN IT kojim je ova ruska kompanija dobila pravo distribucije, primene i održavanja naših agroNET rešenja na ruskom tržištu.

Godišnja konferencija kompanije Microsoft i ovoga puta okupila je partnere, stručnjake i čelne osobe kompanije-organizatora. Vratili smo se u Novi Sad inspirisani uspešnim pričama, novim poznanstvima i saznanjima, kao i sklopljenom saradnjom sa kompanijom ALAN koja je ove godine proglašena za partnera-dobitnika Microsoft nagrade u domenu Interneta inteligentnih uređaja, SAM i Cloud Packaged rešenja.

„Nakon nekoliko sastanaka tokom prethodne godine, sklopljeno partnersto sa kompanijom ALAN posmatramo kao sledeći logičan korak u cilju digitalizacije ruske poljoprivredne proizvodnje uz pomoć seta naših digitalnih alata (agroNET) i ekspertskog pristupa naših novih partnera,“ izjavio je Srđan Krčo, generalni direktor kompanije DunavNET.

Ostvarivanjem ove saradnje približavamo se ispunjenju naše vizije: digitalnoj transformaciji poljoprivrede na globalnom nivou, dok poljoprivrednicima sa svih meridijana otvaramo nov, inovativan pristup proizvodnji. Krajnji ciljevi utkani u ideju agroNET rešenja su optimizovanje proizvodnje, smanjenje troškova, ostvarivanje boljih rezultata i, uopšteno posmatrano, održiva proizvodnja hrane za rastuću svetsku populaciju.

„Već neko vreme smo upoznati sa inovativnim rešenjima naših kolega iz Srbije. Ova pametna rešenja, sada postaju dostupna i u Rusiji, a naše zadovoljstvo je veliko jer smo jedini zastupnici agroNET rešenja na ruskom tržištu. Uz praktična znanja i iskustva naših novih partnera, svesrdnu podršku kompanije Microsoft, kao posrednika između naše dve kompanije, sada imamo priliku da za naše tržište prilagodimo postojeća IoT rešenja za pametnu poljoprivredu, ali i da kreiramo sopstvena. Sklapanje partnerskog ugovora sa kompanijom DunavNET posmatramo kao izuzetnu priliku da, koristeći napredne tehnologije, unapredimo iskustva naših sadašnjih (i potencijalnih) korisnika i time poljoprivredu u Rusiji podignemo na viši nivo,“ izjavio je Aleksandar Elin, generalni direktor kompanije ALAN IT.

 

 

DunavNET