Poseta članova Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija

Dobre vesti za dobar početak septembra: prošle nedelje u našim kancelarijama imali smo priliku da ugostimo predstavnike Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Članovi Regionalne kancelarije za Evropu i Centralnu Aziju (Regional Office for Europe and Central Asia, REU) prilikom boravka u Novom Sadu, izdvojili su vreme da nas posete i tom prilikom predstavili smo im set naših IoT rešenja za preciznu poljoprivrednu proizvodnju, agroNET.

FAO je specijalizovana organizacija Ujedinjenih nacija čiji je cilj povećanje proizvodnje i pravednija raspodela poljoprivrednih proizvoda i hrane na svetskom nivou, iskorenjivanje gladi, socijalni i ekonomski napredak kroz iskorenjivanje siromaštva, kao i održiva upotreba prirodnih resursa.

DunavNET